Liên Kết Website

Chi phí khám chữa bệnh

1. Danh mục Thuốc và Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Lai Vung (Tải về)

2. Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật sử dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Lai Vung (Tải về)

3. Danh mục Dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại bệnh viện (Tải về)

Go Top