Liên Kết Website

Văn Bản

STT SỐ/KÝ HIỆU NGÀY KÝ/NGÀY ĐĂNG TRÍCH YẾU
1 28/BC-SYT 27/01/2016
27/01/2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Y tế nhiệm kỳ 2011 - 2016
2 164/SYT-TCCB 27/01/2016
27/01/2016
V/v thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị
3 155/SYT-NVY 25/01/2016
27/01/2016
Khảo sát Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
4 163/SYT-VP 26/01/2016
27/01/2016
V/v phục vụ Lễ hội Giao thừa và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp
5 1351/SYT-NVY 24/01/2016
24/01/2016
V/v đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người mắc bệnh lao, người nghi mắc lao
6 2384/BHXH-CSYT 23/01/2016
23/01/2016
Công văn về việc Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Go Top