Liên Kết Website

Văn Bản

STT SỐ/KÝ HIỆU NGÀY KÝ/NGÀY ĐĂNG TRÍCH YẾU
1 02/HD-SYT 17/11/2016
23/11/2016
Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua ngành Y tế
2 2182/SYT-NVY 02/11/2016
04/11/2016
V/v góp ý dự thảo về an toàn phẩu thuật
3 1999/SYT-TCCB 10/10/2016
11/10/2016
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp
4 1967/SYT-NVY 05/10/2016
11/10/2016
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
5 1129/QĐ-UBND-HC 06/10/2016
11/10/2016
Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2016-2020
6 711/BHXH-GĐYT 20/09/2016
23/09/2016
Về việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và Kết luận của Lãnh đạo Bộ Y tế
7 1871/SYT-VP 22/09/2016
23/09/2016
V/v thay đổi địa điểm Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
8 1876/SYT-KHTC 22/09/2016
23/09/2016
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định giá tối đa của một số dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT
9 301/BC-SYT 22/09/2016
23/09/2016
Báo cáo thực hiện Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" 9 tháng đầu năm 2016
10 1176/SYT-TCCB 23/06/2016
27/06/2016
Về việc xét danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 12
Go Top