Liên Kết Website

Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ


BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LAI VUNG                                                                                              

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Khóm 1, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp

Điện thoại: 0673.848.260, Fax: 0673.848.260

Email: bvdklaivung@gmail.com

Google Map

Họ Tên  
Tên Công Ty
Địa chỉ
Số điện thoại
Email    

 
Mã bảo vệ 33843
Go Top